Crkvica sv. Mihovil, Dol

Crkvica sv. Mihovil, Dol, otok Brač slike Crkvica sv. Mihovil, Dol, otok Brač slike
Na vrhu brda Miholjrat visoko iznad naselja Dol predromanička je crkvica sv. Mihovila iz 9.-10. st. Jednostavna građevina s polukružnom apsidom i glatkom žbukanom vanjštinom, pokrivena je krovom s kamenim pločama. Unutrašnjost je raščlanjena na 3 traveja s 2 para lezena i pojasnicama koje nose svod poprečno na os crkvice. Uži srednji travej i tragovi žbuke tambura ukazuje da je izvorno crkvica imala kupolu. Za glavni ulaz u crkvu korišten je uspravljen antički sarkofag kojem je probijeno dno, a nad njim je postavljen viseći luk nad prošupljenom lunetom. Obnovom crkvice početkom 14. st. kupola je zamjenjena svodom, a oslikani su posvetni križevi u medaljonima.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved