Zlatni rat, Bol

Zlatni rat, Bol, otok Brač slike Zlatni rat, Bol, otok Brač slike
Zlatni rat je jedinstvena plaža na svijetu, pruža se poput jezika oko 430 m okomito u more. Jedna strana plaže je uvijek u zavjetrini, a svake godine plaža je sve duža. Vrh plaže mijenja svoj položaj ovisno o smjeru i jačini vjetra. Plaža Zlatni rat je zaštićeno geološko područje.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved