Crkvica BDM na Batku, Pučišća

Crkvica BDM na Batku, Pučišća, otok Brač slike Crkvica BDM na Batku, Pučišća, otok Brač slike
Kako su Pučišća u početku bila pod pražničkom župom, stanovnici Pučišća su morali ići u Pražnica na sv. misu i primati svete sakramente. Zbog svega toga, 1482. godine Ciprijan Žuvetić o svom trošku na Batku je podigao crkvu na čast Uznešenja Blažene Djevice Marije, sa zvonikom i grobištem. Tako su stanovnici slušali sv. misu i primali sakramente u toj crkvi, ali su i dalje priznavali i pripadali pražničkoj župnoj crkvi i njenom župniku.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved