Crkvica sv. Lucija, Pučišća

Crkvica sv. Lucija, Pučišća, otok Brač slike
Crkvu svete Lucije na Solinskom racu podigao je 1563. godine Ivo Nikola Žuvetić. U njoj se nalazi oltarna slika na drvu, s Bogom Ocem, Bogorodicom i svecima, među kojima je i sv. Lucija.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved