Crkvica sv. Ivan i Teodor, Bol

Crkvica sv. Ivan i Teodor, Bol, otok Brač slike
Crkvica sv. Ivan i Teodor je najstarija crkvica u Bolu koja datira od 9.-10. st. Sagrađena je na ostacima kasnoantičkog zdanja (6. st.) čiji se dio s freskama i cisternom za vodu nalazi u podnožju ove crkvice.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved