Crkva sv. Nedilja na brdu Gradac blizu Selaca

Crkva sv. Nedilja, Selca, otok Brač slike
Predromanička crkva sv. Nedilje smještena je na brdu Gradac ispod predpovijesne gradine. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom presvođena je bačvastim svodom i pokrivena pokrovom od kamenih ploča. Građena je lomljenim kamenom i nekad je izvana bila ožbukana. Na jednostavnom korpusu građevine nema značajnijih otvora, glavni ulaz je proširen u 19. st., a sred pročelja je postavljena novija kamena preslica. U unutrašnjosti, zidovi su raščlanjeni sa po tri široke slijepe arkade. Na oltaru je na kamenoj ploči slika Bogorodice s djetetom iz 18. st. Oko crkve je ograđeno grobište s kasnosrednjovjekovnim nadgrobnim pločama.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved