Crkvica sv. Petar, Dol

Crkvica sv. Petar, Dol, otok Brač slike
Crkva sv. Petra na Glavici je nekada bila župna crkva Dola okružena grobljem. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i slijepim arkadama u unutrašnjosti ima predromanićke stilske odlike. U svetištu je sačuvana srednjovjekovna oltarna menza na stupiću s križem.

Na pročelju je zvonik na preslici sa zvonom iz 14. st. To zvono je najstarije na otoku Braču i nosi natpis: MAGISTER MICHAEL ME FECIT (načinio me majstor Mihovil).

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved