Crkvica sv. Vid kraj Dola

Crkvica sv. Vid, Dol, otok Brač slike
Na vrhu Velog brda zapadno od Dola su ruševni ostaci crkve sv. Vida. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom razdijeljena je parom pilastara, a u istočnom traveju je uz podanak zidova niska klupica. U zidanom postamentu oltara ugrađen je ranokršćanski stup s akantus kapitelom koji je pripadao bifori nepoznate kasnoantičke crkve. Crkvica sv. Vida pripada sloju bračkih romaničkih crkvica 13. st., a prvi put se spominje u vizitacijama iz 16. st. gdje se upozorava na ruševno stanje krova crkve. Ona je zasigurno bila i popravljana, ali ponovnim djelovanjem gromova gotovo je sasvim srušena. K njoj se hodočasti kada se ide za križem na putu procesije Velikog petka.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved