Kaštel Marijanović, Sutivan

Kaštel Marijanović, Sutivan, otok Brač slike
Kuću Marijanović, kaštel u obliku kule, podigao je u 17. st. na samom morskom žalu u luci poljički doseljenik Janko Marijanović-Dražoević poznat kao konte Janko. Taj je Jankov dvor slikovita nevelika zgrada sa skošenim prizemnim dijelom koji ostavlja dojam utvrde, s balkonom prema moru i sunčanim satom s južne strane.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved