Franjevački samostan i crkva, Sumartin

Franjevački samostan i crkva, Sumartin, otok Brač slike
Franjevački samostan u Sumartinu podignut je na istočnom rtu otoka Brača (Vrhbráča) u uvali Sitno. Sredinom 17. st. pod vodstvom franjevaca iz Makarskog primorja dolazi novo stanovništvo s kopna, te se na mjestu starije ruševne građevine početkom 18. st. gradi nova crkva. Uz nju nastaje prvi samostan kojega u današnjem perimetru obnavlja fra Andrija Kačić Miošić polovicom 18. st. Na mjestu stare crkve od 1911.-1913. podignuta je nova crkva po projektu Ć. M. Ivekovića.

Samostanska zgrada u rasporedu prostora i arhitektonskoj plastici pokazuje jednostavne kasnobarokne odlike 18. st. Smještena je na uzdignutom položaju u današnjem naselju. To je izdužena kamena jednokatnica s crkvom i zvonikom na istočnoj strani. Građena je većim klesancima u pravilnim redovima s jednostavnim profilima prozora s konzolama. Dvostrešni krov pokriven je crijepom s kamenim vijencem na konzolama uzduž strehe. Natpis na ulazu u samostansku zgradu spominje da ga je podigao književnik fra Andrija Kačić Miošić. Crkva i zvonik su obnovljeni 1955. godine nakon oštećenja bombardiranjem tijekom Drugog svjetskog rata.
U samostanu se čuvaju barokne slike, samostanski arhiv s matičnim knjigama na bosančici iz 17.-18. st., te bogata biblioteka.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved