Mauzolej Petrinović, Supetar

Mauzolej Petrinović, Supetar, otok Brač slike Mauzolej Petrinović, Supetar, otok Brač slike
Mauzolej bogatog bračkog iseljenika Frane Petrinovića je 1924. godine izradio hrvatski kipar Toma Rosandić (1878.-1958.). Mauzolej se nalazi na mjesnom groblju u Supetru.
Mauzolej Petrinović, Supetar, otok Brač slike Mauzolej Petrinović, Supetar, otok Brač slike

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved