Crkvica i groblje sv. Rok, Sumartin

Crkvica i groblje sv. Rok, Sumartin, otok Brač slike
Crkva sv. Roka na sumartinskom groblju sagrađena je 1838. na mjestu starije kapele sv. Roka koju je krajem 17. st. podigla obitelj Martinčević i 1696. darovala franjevcima. Ta je kapela propala, a na njenom je mjestu sagrađena današnja crkva u koju je postavljena slika sv. Roka iz stare kapele. Zbog položaja na uzvisini iznad rta, crkva je stradala od vjetra i soli te je 1886. popravljena. Tada je uz nju izgrađena i skupna grobnica te je postala grobna kapela. I danas se nalazi unutar ograđenog prostora sumartinskog groblja čiji su najstariji grobovi iz 1890. godine.

Crkva je kamena građevina pravokutnog tlocrta s užom i nižom pačetvorinastom apsidom, pokrivena dvostrešnim krovom. U unutrašnjosti je presvođena, ima mali zidani oltar s drvenim kipom sv. Roka. Krov crkve je neprimjereno rekonstruiran; promijenjen je nagib, stavljena neprimjerena kupa te izvedena betonska krovna streha.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved