Župna crkva Pohodjenja BDM, Mirca

Župna crkva Pohodjenja BDM, Mirca, otok Brač slike
Godine 1579. obitelji Bertičević i Brković su u Mircima podigle crkvicu u posvećenu Pohođenju Bogorodice, u narodu zvanu GOSPA MIRAŠKA (slavi se 02. srpnja). Tada je u Mircima bilo 50-ak kuća i 70-ak stanovnika, što je bilo dovoljno da se odvoje od Donjeg Humca i pripoje Sutivanu. Mirca su 1614. godine postala kapelanija i dobila posebnog kapelana, a samostalna župa su postala tek 1825. godine. Nova ŽUPNA CRKVA POHOĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE sagrađena je u baroknom stilu 1858. godine i dograđen joj je zvonik, kako je i zapisano nad crkvenim ulazom. U crkvi se nalaze dva mramorna i tri drvena oltara, a treba izdvojiti oltarnu palu Feliksa Tironija Pieta iz 1783. godine.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved