Supetar

Supetar otok Brač slike Supetar otok Brač slike
Supetar je bivše i sadašnje administrativno središte čitavog otoka i jedino naselje na otoku koje ima status grada, u čijem su sastavu i mjesta Mirca, Splitska i Škrip. Supetar je sa svojih 3.500 stanovnika najveće naselje na Braču, te gospodarsko, kulturno i turističko središte otoka, u kojem živi petina svih otočana. Supetar je smješten na sjevernoj obali otoka Brača, u uvali Sv. Petra po kojoj je i dobio ime, a ubraja se među najpoznatija turistička središta Dalmacije. Supetar je trajektnom vezom, koja je najfrekventija na čitavom priobalju, povezan sa Splitom. Gospodarstvo obuhvaća poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo i turizam, s tim da Supetar zadovoljava visoke standarde i zahtjeve turizma. Sadašnja župna crkva iz 18. stoljeća je izgrađena je na temeljima ranokršćanske bazilike sv. Petra. Neposredno do crkve su ranokršćanski mozaici iz 6. stoljeća te Leroj (zvonik sa satom), Crkveni muzej i monumentalna kamena terasa sa stubištem. U Supetru je rođen Ivan Rendić poznati hrvatski kipar 19-og stoljeća. Na mjesnom groblju nalazi se pooznati mauzolej obitelji Petrinović rad kipara Tome Rosandića. Mjesna fešta je na dan zaštitnika Sv. Petra 29. lipnja.

 
© 2004 WWW.OTOKBRAC.EU (HR) - All rights reserved